การพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์

ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์ แต่โปรตีนมีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดลงสำหรับโรคทางระบบประสาท การรักษาด้วยยาต้าน amyloid ที่ล้มเหลวจำนวนมากสำหรับโรคอัลไซเมอร์ได้ถูกนำไปใช้กับโปรตีน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในที่สุดจะก่อตัวเป็นก้อนเหนียว ๆ ในสมอง

การปรากฏตัวของเนื้อเยื่อ amyloid เหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่สำคัญของโรคอัลไซเมอร์ การขัดขวางการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพของ apoE กับแอพพลิเคชั่น N-terminal อาจเป็นกลยุทธ์การรักษาที่ปรับเปลี่ยนโรคใหม่สำหรับโรคสมองเสื่อมชนิดนี้ที่พบบ่อยที่สุด กลไกการรับสัญญาณนี้มีบทบาทในการพัฒนาโรคอัลไซเมอร์การใช้งานแอพโดย apoE อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสัญญาณต้นน้ำที่ส่งสัญญาณกระบวนการทางระบบประสาทอื่น ๆ